A A A Hold CTRL / ⌘-tasten. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

SIRUS er innlemmet i Folkehelseinstituttet

Publisert den 1. januar, 2016 i Nyheter

Marcus Thranes gate 6

SIRUS-biblioteket har flyttet til Marcus Thranes gate 6. Foto: Myren Eiendom

1. januar 2016 ble Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) innlemmet i Folkehelseinstituttet (FHI). SIRUS’ forskere er organisert i to nye avdelinger ved FHI kalt avdeling for rusmiddelbruk og avdeling for rusmiddeltiltak. SIRUS-biblioteket er nå FHIs rusfagsbibliotek, og vil fortsatt være et offentlig spesialbibliotek åpent for alle. Instituttets ansatte har flyttet til FHIs lokaler på Myrens verksted.

Du kan finne tidligere ansatte ved SIRUS ved å søke etter navnet deres på fhi.no. Du kan også søke etter SIRUS’ publikasjoner.

Personvern