A A A Hold CTRL / ⌘-tasten. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske

Rusmidler i Norge

Les «Rusmidler i Norge 2015» ved å klikke i kapittelmenyen (til venstre)

I hvert av substanskapitlene blir det gitt en beskrivelse av de aktuelle stoffene, hvordan de virker, og deres skadepotensial og aktuelle lovreguleringer. Så følger aktuelle registerdata og data fra ulike undersøkelser. Det gis også en historisk oversikt over viktige hendelser og beslutninger i tilknytning til de forskjellige substansområdene og til tjenestetilbudet.

Direktelenker til noen av tallene i Rusmidler i Norge 2015:

Alkoholomsetning
Alkoholbruk blant ungdom
Alkoholbruk i befolkningen
Alkoholrelatert død, sykdom og skade
Det registrerte salget av tobakk
Selvrapportert forbruk av tobakk
Andel røykere i ulike deler av i befolkningen
Av-og-til-røykere
Bruk av e-sigaretter
Narkotikabeslag
Narkotikabruk blant ungdom
Narkotikabruk i befolkningen
Narkotikarelaterte dødsfall
Narkotikalovbrudd
Omsetning av vanedannende legemidler
Bruk av vanedannende legemidler
Dopingbruk utenfor organisert idrett

Behandling i spes. helsetjenesten
Sprøyterommet i Oslo

 

PDF-fil av publikasjonen

 

Kort om publikasjonen

«Rusmidler i Norge» ble første gang utgitt i 1989 som et samarbeid mellom det daværende Rusmiddeldirektoratet og Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA). Fra 2001 har Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) stått som utgiver.

Fram til og med 2012 har «Rusmidler i Norge» kommet med årlige utgaver på papir, og har i de senere år også kunne lastes ned fra www.sirus.no. Det meste av den statistiske informasjonen er også gjort tilgjengelig i instituttets nettbaserte statstikkdatabase (http://statistikk.sirus.no). I tråd med den teknologiske utviklingen vil ikke «Rusmidler i Norge» lenger komme som årlig papirpublikasjon. En overgang til en mer rendyrket nettpublisering gir mulighet til mer fortløpende oppdatering av informasjon/data.

Publikasjonen er også utvidet ved at den inneholder mer tekst enn tidligere organisert etter substans, mens et eget kapittel er viet informasjon/data knyttet til tjenester for rusmiddelmisbrukere.

Til toppen
Personvern