Skjenketider og vold

Prosjektstart:
2010,
Prosjektslutt:
2014
Prosjektleder:
Ingeborg Rossow
Prosjektmedarbeidere:
Øystein Skjælaaen
Publikasjoner:

Problemstilling:  Tiltak for å begrense tilgjengelighet av alkohol regnes for å være blant de mest effektive tiltakene for å redusere alkoholkonsumet og omfanget av alkoholrelaterte skader og problemer. Norsk alkoholpolitikk har tatt i bruk flere virkemidler som begrenser tilgjengeligheten av alkohol, og norske kommuner har adgang til å regulere salgs- og skjenketider innenfor angitte maksimaltider. Tidligere studier fra andre land har vist at større endringer i skjenketidene har betydning for omfanget av vold og andre alkoholrelaterte problemer. Det er imidlertid lite kunnskap om også mindre endringer i skjenketidene kan ha en slik betydning. I dette prosjektet belyser vi følgende problemstillinger:

1)  Hvilken betydning har mindre endringer i skjenketidene, som for eksempel en times innskrenking, for omfanget av vold og ordensforstyrrelser?

2) Hvilke politiske prosesser ligger til grunn for skjenketidsendringer i kommunene?

Metoder:  For problemstilling 1: Vi vil benytte tidsseriedata på vold og ordensforstyrrelser og informasjon om eventuelle endringer i skjenketiden fra 30 norske byer over en tiårsperiode fra 2000 til 2010.  For problemstilling 2: Vi analyserer redaksjonelt stoff fra lokalaviser og bystyredokumenter fra de 24 største byene i Norge hvor det har skjedd skjenketidsendringer i perioden 2001-2010.
Sist endret: tirsdag 8. mars 2011
Idium Portalserveridium webpublisering