A A A Hold CTRL / ⌘-tasten. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske
Forside Rusmidler i Norge 2014

Ny utgave av Rusmidler i Norge

2014-utgaven av «Rusmidler i Norge» er nå publisert på sirus.no. SIRUS’ årlige publikasjon er organisert i substanskapitler, mens et eget kapittel er viet informasjon/data knyttet til tjenester for rusmiddelmisbrukere.

molekyler_molekuul_be_shutterstock

Nær 100 nye psykoaktive stoffer oppdaget i Norge siden 2010

I løpet av de siste fem årene er 99 helt nye kjemiske substanser med antatt rusvirkning blitt sporet i Norge og meldt til EUs narkotikabyrå, EMCDDA. Av disse ble 23 rapportert for første gang i 2014. Mer enn 450 psykoaktive stoffer overvåkes nå i Europa.

Drikke Pils

Utvikler felles målemetode for Europa

30 europeiske land utvikler nå en felles metode for å måle alkoholbruk og alkoholskader i Europa. SIRUS er Norges representant i utviklingen av metoden.