A A A Hold CTRL / ⌘-tasten. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske
Fengselsgjerde

Tilbakeføringsgarantien som smuldret bort

En ny SIRUS-rapport undersøker tiltak ved løslatelse fra fengsel, sett i lys av den såkalte tilbakeføringsgarantien. Garantien ble innført av regjeringen Stoltenberg i 2005 for å redusere tilbakefallet til fengsel ved å bedre tilbudet til løslatte.

Øvre Slottsgate 2B

SIRUS innlemmes i Folkehelseinstituttet

Helse- og omsorgsdepartementet vil omorganisere den sentrale helseforvaltningen og redusere antall etater fra 15 til 11. Statens institutt for rusmiddelforskning innlemmes i Folkehelseinstituttet fra 1. januar 2016. Dette fremkommer i revidert nasjonalbudsjett 2015. Les mer på regjeringen.no.