Våre forskningsområder

Nær 17 000 fikk behandling for narkotikaproblemer i 2013

torsdag 29. januar 2015

Tall fra Norsk Pasientregister viser at i alt 26 443 pasienter fikk behandling for rusmiddelproblemer i den tverrfaglig spesialisthelsetjenesten i 2013. Pasienter med et narkotika-/legemiddelproblem som hoveddiagnose utgjorde 16 892 (64 % av alle). Dette er blant nyhetene i Norges nasjonale rapport til EUs narkotikabyrå, EMCDDA.

bulletLes mer

Skjenker oftere til fulle damer

fredag 16. januar 2015

Synlig berusede damer får lettere alkoholservering enn menn i samme tilstand. Utestedenes belysning og lydnivå påvirker også overskjenking.

bulletLes mer

LAR-medisiner på avveie – mindre risikofylt enn tidligere antatt?

fredag 16. januar 2015

Sprøytebrukere som kjøper metadon eller Subutex/Subuxone på gata, av folk som har fått medikamentene utdelt i behandlingsopplegg, bruker ofte midlene i tillegg til heroin og andre rusmidler. Ulovlig bruk av de såkalte LAR-medisinene er uheldig, men det finnes ikke enkle svar på hvor skadelig denne lekkasjen er.

bulletLes mer

Endringer i alkoholomsetningen og taxfree-salg før og etter kvote-endringen

onsdag 14. januar 2015

I det siste har flere medieoppslag om taxfree-salg av alkohol vist til statistikk fra SIRUS. Instituttet har derfor laget en kort oppsummering som presiserer temaet.

bulletLes mer

Antitobakksbevegelsens vei i Norge

torsdag 8. januar 2015

SIRUS-forsker Gunnar Sæbø har studert hvordan tobakk ble definert som et samfunnsproblem i tiden rundt 1. verdenskrig, og hvorfor datidens forsøk på politisk regulering ikke ble realisert.

bulletLes mer

07.01.15Gruppesolidaritet i det synlige rusmiljøet i Oslo

07.01.15Norske myndigheters forståelse av narkotikaproblemet

16.12.14Rusmiddelutløste dødsfall i Norge i 2013

15.12.14Gir aksept for restriktiv alkoholpolitikk

11.12.14Politiet må velge sine kamper

bullet Nyhetsarkiv
Idium Portalserveridium webpublisering