Våre forskningsområder

Ny rapport om norske avisers omtale av snus

torsdag 30. oktober 2014

Hvilke budskap og fortellinger har avisene formidlet om snus de siste ti årene? En ny SIRUS-rapport gir svaret.

bulletLes mer

Stumper røyken tidligere enn før

torsdag 23. oktober 2014

Dagens unge røyker ikke bare mindre – de slutter også langt tidligere enn generasjonene før dem. Stadig flere stumper røyken allerede i 25-30-årsalderen.

bulletLes mer

Færre stordrikkere blant unge

fredag 17. oktober 2014

I en ny studie har alkoholforskere undersøkt hva som skjer med antallet stordrikkende ungdommer når det gjennomsnittlige alkoholforbruk blant norsk ungdom endrer seg.

bulletLes mer

Opne russcener i fem europeiske byar

tirsdag 26. august 2014

Forskar Helge Waal ved Senter for rus- og avhengighetsforskning har undersøkt korleis fem europeiske byar har møtt dei opne russcenene sine. Funna skildrar han i ein vitskapleg artikkel på nettstaden BMJ Public Health. SIRUS-forskar Linn Gjersing er ein av medforfattarane.

bulletLes mer

Røykjarane meir negative til eigen vane enn snusbrukarane

fredag 22. august 2014

Røykjarane er meir negative til eiga røyking enn snusbrukarane er til eigen snusbruk. Forskjellane er så store at ordet "tobakksbrukar" synest å vere lite dekkjande som felles term på røyking og snusbruk.

bulletLes mer

14.08.14Narkotikabruken på gateplan varierer fra by til by

27.06.14Norsk alkoholpolitikk gradvis friere siden 60-tallet

05.06.14Rus, vold og etnisitet: En studie av kvinner på krisesentre

17.06.14Nye tall og fakta om rus: Rusmidler i Norge 2013

09.05.14Avkriminalisering ga lavere debutalder

bullet Nyhetsarkiv
Idium Portalserveridium webpublisering