Våre forskningsområder

Færre stordrikkere blant unge

fredag 17. oktober 2014

I en ny studie har alkoholforskere undersøkt hva som skjer med antallet stordrikkende ungdommer når det gjennomsnittlige alkoholforbruk blant norsk ungdom endrer seg.

bulletLes mer

Opne russcener i fem europeiske byar

tirsdag 26. august 2014

Forskar Helge Waal ved Senter for rus- og avhengighetsforskning har undersøkt korleis fem europeiske byar har møtt dei opne russcenene sine. Funna skildrar han i ein vitskapleg artikkel på nettstaden BMJ Public Health. SIRUS-forskar Linn Gjersing er ein av medforfattarane.

bulletLes mer

Røykjarane meir negative til eigen vane enn snusbrukarane

fredag 22. august 2014

Røykjarane er meir negative til eiga røyking enn snusbrukarane er til eigen snusbruk. Forskjellane er så store at ordet "tobakksbrukar" synest å vere lite dekkjande som felles term på røyking og snusbruk.

bulletLes mer

Narkotikabruken på gateplan varierer fra by til by

torsdag 21. august 2014

I norske byer er det ulik narkotikabruk, narkotikapris og andel ikke-dødelige overdoser blant brukerne på gateplan. Det viser en undersøkelse Statens institutt for rusmiddelforskning har gjort blant narkotikabrukere på gateplan i syv norske byer.

bulletLes mer

Norsk alkoholpolitikk gradvis friere siden 60-tallet

fredag 27. juni 2014

Bærebjelkene i norsk alkoholpolitikk – høye priser, begrenset tilgang og et statlig monopol på detaljomsetningen, har gradvis blitt myket opp de siste femti åra. Det viser ny forskning fra Statens institutt for rusmiddelforskning.

bulletLes mer

05.06.14Rus, vold og etnisitet: En studie av kvinner på krisesentre

17.06.14Nye tall og fakta om rus: Rusmidler i Norge 2013

09.05.14Avkriminalisering ga lavere debutalder

03.06.14Stumpet røyken da de ble invitert til helsesjekk

27.05.14EU lanserer Europeisk narkotikarapport 2014

bullet Nyhetsarkiv
Idium Portalserveridium webpublisering