A A A Hold CTRL / ⌘-tasten. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske
Nøytral sigarettpakke

Kunnskapsoppsummering om standardiserte tobakkspakninger

SIRUS har oppsummert ny forskning på standardiserte tobakkspakninger. Sett under ett støtter forskningen opp under antagelsen om at standardisert innpakning av tobakk vil kunne endre oppfatninger og holdninger, som i sin tur vil bidra til nedgang i røyking.

Kvinne drikker øl i park

Nye tall om risikofylt alkoholkonsum

17 prosent av den norske befolkning har et risikofylt alkoholforbruk ifølge et kartleggingsinstrument utviklet av Verdens helseorganisasjon.

Barn på skolevei

Passiv drikking – hva er det?

SIRUS har i flere år forsket på de negative konsekvensene alkoholbruk har på andre. I ny artikkel beskriver vi hovedfunn fra forskning på negative konsekvenser av alkoholbruk for arbeidslivet, og for barns helse og velferd. Les mer på forebygging.no.