Våre forskningsområder

Norsk alkoholpolitikk gradvis friere siden 60-tallet

fredag 27. juni 2014

Bærebjelkene i norsk alkoholpolitikk – høye priser, begrenset tilgang og et statlig monopol på detaljomsetningen, har gradvis blitt myket opp de siste femti åra. Det viser ny forskning fra Statens institutt for rusmiddelforskning.

bulletLes mer

Rus, vold og etnisitet: En studie av kvinner på krisesentre

fredag 20. juni 2014

En ny studie av beboere på krisesenter har avdekket at kvinner med norsk bakgrunn oftere blir utsatt for vold av en ruspåvirket partner, enn kvinner med innvandrerbakgrunn. Innvandrerkvinnene svarer ofte «Vet ikke» på spørsmål om voldsutøveren var ruset.

bulletLes mer

Nye tall og fakta om rus: Rusmidler i Norge 2013

onsdag 18. juni 2014

SIRUS' årlige rapport Rusmidler i Norge er i år utvidet med mer omfattende tekst og flere tabeller enn tidligere. Innholdet er også omorganisert og delt inn i kapitlene alkohol, tobakk, avhengighetsskapende legemidler, narkotika, sniffing, doping og tjenestetilbudet.

bulletLes mer
Cannabisplante

Avkriminalisering ga lavere debutalder

tirsdag 17. juni 2014

I Australia har avkriminaliseringen av mindre cannabislovbrudd ført til at ungdom prøver hasj og marihuana tidligere i livet. En avkriminalisering i Norge kan ha samme effekt.

bulletLes mer

Stumpet røyken da de ble invitert til helsesjekk

tirsdag 10. juni 2014

Overraskende mange av røykerne som ble invitert til helsesjekk på 1970- og 1980-tallet sluttet å røyke.

bulletLes mer

27.05.14EU lanserer Europeisk narkotikarapport 2014

16.05.14Lite rus blant mødre i metadonbehandling

13.05.14Kvinnelige sprøytebrukere hadde høyere risiko for tidlig død

25.04.14Mange tenåringsjenter blir seksuelt utnyttet i fylla

30.04.14E-sigaretter eller ikke?

bullet Nyhetsarkiv
Idium Portalserveridium webpublisering